Home Børn Slip dit barns fantasi løs

Slip dit barns fantasi løs

by Minilove.dk

Barnets fantasi såvel som en række andre vitale færdigheder styrkes, når barnet får mulighed for at tegne, male, bygge og forme. Farvelære, formforståelse, formulering og motorisk færdighed er alle evner, der bliver brugt og udnyttet, når barnet tager penslen i hånden,

Selvom du ikke selv er den store kunstner og ikke har en ph.d. i forståelse af børns indlæring og leg, kan du stadig støtte dit barn i udformningen og udforskningen af dens kreativitet. Denne artikel hjælper dig til hvordan.

 

Motivation fremfor færdighed

Din lyst til at lege med betinger udbyttet for dit barn. På trods af at du aldrig har formået større kunst end tændstikmanden, er du som forælder, alligevel nøgleperson i din barns leg; ganske simpelt fordi du har magten til at skabe de gode rammer.

Når du skaber rum til, at dit barn kan bruge sin kreative sans, er det ikke under din styring. Det bedste miljø til kreativ aktivitet er det, der ikke er forældrestyret, men derimod forældrestøttet. Du skal lade dit barn tage styrepinden, mens du blot sørger for, at der er en båd at sejle.

Dine standarder for, hvad der er rigtigt og forkert, bør ligeledes forblive dine. Stik ikke dit barn en håndfuld blyanter og forvent, at det færdige produkt skal være klar til at blive udstillet på Statens Museum for Kunst. Barnet skal ikke opleve, at den kreative leg handler om at hige efter dine forestillinger om hvorledes det færdige resultat skal forekomme. I stedet skal barnet slippes fri til selv at afbillede sin egen virkelighed: Om så den omfatter engle med tre hoveder og løver uden ben.

 

Skab engagement og lyst

Din nysgerrighed fodrer dit barn. Skub gerne til de kreative processer – både ved at sætte legen i gang og sørger for remedier, men også ved at være interesseret i dit barns projekter. Når du spørger ind til legen, vil dit barn føle sig hørt, og selvværdet vil øges.

Sørg for altid at tage det positive standpunkt, når det omhandler dit barns udfoldelse – og bidrag gerne til den videre leg ved at spørge videre og lege med. ”Hvad kan du tilføje?”, ”Vil den her farve passe til?” eller ”Har du lyst til at blande en ny farve?”.

Redskaber skaber udgangspunktet for aktiviteten – dog det i barnets verden sjældent begrænser, når blot kreativiteten får lov til at lege uanfægtet af andres forestillinger om rigtigt og forkert.

Den eneste bagside af ukontrolleret ageren er, at det til tider kan blive en rodet og svært at rydde op. Fremfor at legen begrænses og standses undervejs, er det bedre, at du har skabt det bedste rum fra starten, hvor der er taget højde for, at aktiviteten givetvis vil komme til at svine. Plastplader er en formidabel investering i dit barns kreative evner, hobbypladerne danner et solidt underlag, der kan tåle det meste – og ikke kræver synderlig rengøring efterfølgende.

 

Den rette balance for alle børn

Nogle børn finder det ikke ligeså naturligt at starte omfattende kreative projekter. Herpå finder du vitaliteten af dit engagement. Du må kigge, spørge og lege med – og huske at gribe chancen, når du inviteres ind i det fantasifulde univers – for det er her, du har chancen for at udvikle på det.

Hvis barnet viser dig og fortæller om sit værk, kan du udvikle ved at stille ledende spørgsmål eller bidrage med nye redskaber og ideer. Du må ikke overtage legen, men skal i stedet finde den gyldne balance, hvor barnet opfordres til at blive ved med at bruge det kreative hoved.

You may also like

Leave a Comment